વિવિધા

Just another WordPress.com site

Daily Archives: ઓગસ્ટ 21st, 2012

રોજગાર વિષયક વેબ લીંક

આજકાલ રોજગારી માટે અને ખાસ કરીને રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકારની,બેન્કોની અને અન્ય નોકરીઓની જાહેરાત,એપ્લીકેશન,કોલ લેટર, એક્ઝામ અને રીઝલ્ટ વિગેરે સઘળી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન થતી જાય છે.તેવા સંજોગોમાં પુરુ વેબ એડ્રેસ ના હોઇતો નોકરીવાંચ્છુનો સારો એવો સમય તે શોધવામાં જાય છે, અને અન્ય રીતે માહિતી મોડી  મળે, તેવા સંજોગોમાં જાહેરાત અને ત્યાર પછીની પ્રક્રિયાની વેબસાઈટની  લીંક એક જગ્યાએ મળી …

Continue reading

મન સરોવર

Just another WordPress.com weblog

વિવિધા

Just another WordPress.com site

GujConnect

Website for Employees of Government of Gujarat

EVidyalay

Just another WordPress.com site

ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

ડૉ. પ્રવીણ શાહ નો બ્લોગ

જીવનની દરેક ક્ષણને માણો

Dr.Hansal Bhachech's Blog

Psychiatrist and Author

हृदयानुभूति

कविता लिखी नहीं जाती स्वतः लिख जाती है...