વિવિધા

Just another WordPress.com site

Daily Archives: જાન્યુઆરી 28th, 2013

સ્વ-મૂલ્યાંકન

ડો. આઈ.કે.વીજળીવાળાએ ઈન્ટરનેટ ઉપરથી પ્રસંગો લઇ “પ્રેમનો પગરવ” નામના પુસ્તક્માં નીચેના પ્રસંગનો સંગ્રહ કરેલ છે. તેમાંથી આ પ્રસંગ લીધેલ છે. સાધારણ રીતે આપણે કરેલ કાર્યોના પ્રત્યાઘાત ત્રીજી વ્યક્તિની સહાયથી જાણતા હોઈએ છીએ. પણ તેમાં રંગોળી પુરાવાનો કે સમજફેર થવાની શક્યતા રહેલી છે. જયારે નીચેના પ્રસંગમાં અજાણ્યા બનીને જેમના માટે કાર્ય કરેલ છે તેમના મુખેથી સ્વમુલ્યાંકન …

Continue reading

મન સરોવર

Just another WordPress.com weblog

વિવિધા

Just another WordPress.com site

GujConnect

Website for Employees of Government of Gujarat

EVidyalay

Just another WordPress.com site

ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

ડૉ. પ્રવીણ શાહ નો બ્લોગ

જીવનની દરેક ક્ષણને માણો

Dr.Hansal Bhachech's Blog

Psychiatrist and Author

हृदयानुभूति

कविता लिखी नहीं जाती स्वतः लिख जाती है...