વિવિધા

Just another WordPress.com site

Monthly Archives: મે, 2016

ડીજીટલ લાઈબ્રેરી ઓફ ઇન્ડિયા

ગુજરાતીમાં ડીજીટલ સ્વરૂપે વાચવા માટે પુસ્તકોની વેબસાઈટ તપાસતા ઘણી બધી મળી આવે છે પણ તેમાં માર્યાદિત સંગ્રહ છે. પણ ઉપરોક્ત વેબસાઈટ પર પુસ્તકોનો વિશાળ  ભંડાર ડીજીટલ સ્વરૂપે સંગ્રહાયેલો પડ્યો છે, જે વિના મુલ્યે પી.ડી.એફ.માં સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. શિક્ષા અને અભ્યાસના હેતુસર ભારત સરકારનો  આ પ્રોજેક્ટ ૨૦૦૦ની સાલથી કાર્યરત છે. પ્રથમ ભારત સરકારના મુખ્ય …

Continue reading

મન સરોવર

Just another WordPress.com weblog

વિવિધા

Just another WordPress.com site

GujConnect

Website for Employees of Government of Gujarat

EVidyalay

Just another WordPress.com site

ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

ડૉ. પ્રવીણ શાહ નો બ્લોગ

જીવનની દરેક ક્ષણને માણો

Dr.Hansal Bhachech's Blog

Psychiatrist and Author

हृदयानुभूति

कविता लिखी नहीं जाती स्वतः लिख जाती है...