વિવિધા

Just another WordPress.com site

Monthly Archives: મે, 2018

જીવન પ્રમાણ

કેન્દ્ર/રાજ્ય સરકાર તેમજ અન્ય પેન્શનરોની સુવિધા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ વેબસાઈટ તૈયાર થયેલ છે. સમગ્ર ભારતમાં કેન્દ્ર,રાજ્ય,બોર્ડ-નિગમ સહીત અંદાજે એક કરોડ જેટલા પેન્શનરોની હયાતીની ખાત્રી બાયોમેટ્રીક ધોરણે કરી શકાય તેવી જોગવાઈ થયેલી છે. આ એક વધારાની સગવડ છે, જેથી તે નિવૃત્તિ પછી ભારતમાં ગમે ત્યાં રહેતા હોય તો પણ તેની હોમ બેંકમાં હાજર થયા …

Continue reading

ઘર પુસ્તકાલય

નીચે આપેલ વેબ લીંકને ક્લિક કરતા પીડીએફ ફાઈલ ડાઉન લોડ કરવા માટેની અનેક લીંક ખુલી જશે અને તે પ્રત્યેક લીંકમાં ગુજરાત, ગુજરાતી સાહિત્ય,ગુજરાતી વ્યાકરણ, ઈંગ્લીશ ગ્રામર, ભારત, વિશ્વ, ભારતીય બંધારણ, કોમ્પ્યુટર પરિચય, સીસીસી, વિજ્ઞાન, અંક ગણિત,ધર્મ, ખેલજગત,TAT,TET,HTAT, ઈતિહાસ,ભૂગોળ, જાહેર વહીવટ,અન્ય GK તેમજ પાઠ્ય પુસ્તકો પીડીએફમાં ડાઉનલોડ કરવા માટે એક લાયબ્રેરી જેટલુ મટીરીયલ્સ રહેલ છે.જે શાળા …

Continue reading

મન સરોવર

Just another WordPress.com weblog

વિવિધા

Just another WordPress.com site

GujConnect

Website for Employees of Government of Gujarat

EVidyalay

Just another WordPress.com site

ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

ડૉ. પ્રવીણ શાહ નો બ્લોગ

જીવનની દરેક ક્ષણને માણો

Dr.Hansal Bhachech's Blog

Psychiatrist and Author

हृदयानुभूति

कविता लिखी नहीं जाती स्वतः लिख जाती है...